Belangrijke informatie

Complementaire (alternatieve) geneeskunde vormt een welkome aanvulling op reguliere geneeskunde. Het is geen vervanging hiervoor. Het verleent een stuk curatieve zorg en aanvullende inzichten. Een operatie of medicijngebruik kan noodzakelijk zijn. Aarzel niet om een arts te raadplegen bij aanhoudende of ernstige klachten.

Welke curatieve aspecten kan ik jou wel bieden::
– het activeren van jouw veerkrachtige herstelvermogen
– het verbeteren van je energiehuishouding
– het verbeteren van je bloeddoorstroming (transporteert voedsel, zuurstof, hormonen, afvalstoffen, afweerstoffen)
– het brengen van rust in je body, mind & spirit
– het opstarten van een transformatieproces in je body, mind & spirit
– het vergroten van je lichaamsbewustzijn
– het bewust loslaten van spanning/stress
– pijnverlichting (fysiek / emotioneel)
– mindfulness
– HSP kinderen & HSP volwassenen leren omgaan met hun hooggevoeligheid

Dit heeft een helend en positief effect op je totale welzijn. Grip op jezelf en je leven hervatten, zowel emotioneel als energetisch. Veel van mijn clienten kunnen, in overleg met de behandelend arts, overgaan tot medicatievermindering. En kunnen beter omgaan met hun eigen ”grenzen” op fysiek/emotioneel/energiek vlak.

Ik ben voorstander van “Integrative Medicine” waarbij de cliënt (patiënt) centraal staat. Samenwerking tussen reguliere- en complementaire geneeskunde kan bijdragen aan versnelling van het herstelproces na een operatie. Kan medicijngebruik reduceren tot het minimaal benodigde en de bijwerking verminderen. Wat de vitaliteit en de levenskwaliteit van de cliënt ten goede komt.

Om deze samenwerking te verbeteren heb ik de opleiding Medische Basiskennis (inclusief psychopathologie) conform PLATO eisen op HBO-niveau met een CPION geaccrediteerd diploma op 22 mei 2015 behaald bij www.conamore.com Regelmatig wordt bijscholing gevolgd!
Voor medici zijn er speciale informatiedagen over Integrative Medicine kijk eens op www.nikim.nl of bij www.aim-edu.nl

Wat is Integrative Medicine?
“Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.” Bron: Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine www.nikim.nl

Behandelovereenkomst KyotoJapan
In de behandelovereenkomst staan de mondeling en schriftelijk gemaakte afspraken tussen cliёnt en therapeut netjes weergegeven. Dit wordt bij elke 1e intake besproken en ondertekend. Bijgaand de link naar de behandelovereenkomst in pdf. Behandelovereenkomst2017.

Voor kinderen tot 16 jaar moet een apart toestemmingsformulier voor behandeling worden ondertekend door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) of voogd(en). Jongeren van 12 tot 16 jaar tekenen mee en stemmen daarmee apart in voor hun behandeling. Zie bijgaand toestemmingsformulier:  Toestemmingminderjarigen2017

Belangrijke aspecten zijn beroepsgeheim, niets zonder jouw toestemming. En welke gegevens ik van jou verplicht ben te registeren.