Een reading is het lezen van de blauwdruk van jouw ziel, jouw ziele energie. Het is een momentopname van jouw unieke persoonlijkheid. Met een reading zet ik jou in je kracht. Zie het als inspiratie. Zodat jij de uitdagingen in je leven weer met frisse blik tegemoet kunt zien. (Zie rechter tabs voor info over Aura- Tarot- en Foto-reading).

Reading /Spiritueel consult
Het onzichtbare zichtbaar maken. Dieper inzicht in jezelf, jouw talenten, jouw krachten en aandachtspunten. Het zijn sleutels die jij kunt gebruiken om jouw doel te bereiken. Hindernissen in je huidige levenssituatie te overkomen. Jij kunt alles aan wat op jouw pad komt door in jouw kracht te staan. Niets is wat het lijkt, alles is veranderbaar.

Vaak eindigen we de reading met een bekrachtiging van jouw energie. Zodat je in je hart het antwoord van de vraag waarmee je kwam kan voelen.  Je kunt mij ook vragen om de reading met een healing te combineren.

Spirituele consulten geef ik al m’n leven lang, al vele generaties doen dit in onze familie.

Reading/Spiritueel consult komt niet in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars. 

Tenslotte
Altijd komt op het juiste moment de juiste informatie door. Ik maak hiervoor contact met het grote energieveld de oerbron waarmee we allen verbonden zijn.  Hiervandaan komt precies datgene naar voren dat bij jou een heling of transformatieproces op gang brengt in jouw leven. En werkt door via je body, mind & spirit. Doe er je voordeel mee!

Het leven is er om geleefd te worden. Maak er iets moois van!