Belangrijke informatie
Complementaire (alternatieve) geneeskunde vormt een welkome aanvulling op reguliere geneeskunde. Het is geen vervanging hiervoor. Het verleent een stuk curatieve zorg en aanvullende inzichten. Wat acceptatie van het herstelproces ondersteund, emotionele stress reduceerd en innerlijke rust bevorderd. Een operatie of medicijngebruik kan noodzakelijk zijn. Aarzel niet om een arts te raadplegen bij aanhoudende of ernstige klachten.

Welke curatieve aspecten kan ik jou aanbieden:
– het bewust loslaten van spanning/stress
– het vergroten van je lichaamsbewustzijn
– het verbeteren van je energiehuishouding
– het verbeteren van je bloeddoorstroming (transporteert voedsel, zuurstof, hormonen, afvalstoffen, afweerstoffen)
– het verbeteren van je ademhaling
– het brengen van rust in je body, mind & spirit
– acceptatie van je situatie, zelfvertrouwen voor vervolg herstelproces
– het opstarten van een transformatieproces in je body, mind & spirit
– pijnverlichting (fysiek / emotioneel)
– mindfulness
– HSP kinderen & HSP volwassenen leren omgaan met hun hooggevoeligheid
– het leren omgaan met het stellen van/en herkennen van je grenzen in je body, mind & spirit
– emotionele traumatische ervaring verwerken
– psycho-emotionele problematiek

Dit heeft een helend en positief effect op het totale welzijn. Veel cliënten kunnen dankzij de therapie beter omgaan met het stellen van hun eigen ”grenzen” op fysiek/emotioneel/energiek vlak.

Ik ben voorstander van “Integrative Medicine” waarbij de cliënt (patiënt) centraal staat. Samenwerking tussen reguliere- en complementaire geneeskunde kan bijdragen aan versnelling van het herstelproces na een operatie. Kan medicijngebruik reduceren tot het minimaal benodigde en de bijwerking verminderen. Wat de vitaliteit en de levenskwaliteit van de cliënt ten goede komt.

Om deze samenwerking te verbeteren heb ik de opleiding Medische Basiskennis (inclusief psychosociale basiskennis) conform PLATO eisen op HBO-niveau met een CPION geaccrediteerd diploma op 22 mei 2015 behaald bij www.conamore.com Jaarlijks wordt bijscholing gevolgd!
Voor een brug naar de reguliere zorg zie de Academy for Integrative Medicine of de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde

Wat is Integrative Medicine?
“Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.” Bron: Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine

Behandelovereenkomst /Toestemming / PrivacyKyotoJapan
In de behandelovereenkomst staan de afspraken tussen jou de cliёnt en mij de therapeut netjes weergegeven. Dit wordt bij elke 1e intake doorgenomen en voor akkoord gevraagd. Zonder jouw toestemming mag ik jou niet behandelen.  Bijgaand de link naar de behandelovereenkomst in pdf: Behandelovereenkomst 2024

Belangrijke aspecten in deze behandelovereenkomst zijn beroepsgeheim, wat te doen bij klachten en privacy reglement. Zo mag niets zonder jouw toestemming gedeeld worden met anderen. En fijn te weten is welke gegevens ik van jou beroepshalve verplicht ben te registeren en voor hoe lang. Alles conform de AVG privacyregels die gelden voor de gehele Europese Unie. Bijgaand de link naar het privacy reglement voor mijn praktijk in pdf.
Privacy Reglement

Voor kinderen tot 16 jaar moet een apart toestemming voor behandeling worden gegeven door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) of voogd(en). Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen daarnaast zelf toestemming voor behandeling geven, waarbij hun akkoord doorslaggevend is. Zie bijgaand toestemmingsformulier in pdf: Toestemming Minderjarigen 2024

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ondanks dat ik er er alles aan doe om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden, kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit?

De LVNT kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan je als klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), www.scag.nl. De SCAG is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten.
zie SCAG Cliëntfolder