Massage therapie

Deze behandeling bevordert je lichaamsbewustzijn. Helpt je stress en spanningen los te laten. Doorbloeding te verbeteren. En je ademhaling te optimaliseren. Heeft een revitaliserend effect op je body, mind & spirit. Mindful in je eigen krachtcentrum staan.

Massage therapie is onderdeel van natuurgeneeskundige therapie  (zie “afspraak/tarief”)

Healing

Een healing heelt de energie doorstroming in body, mind & spirit. Herstelt je veerkrachtig vermogen. Loslaten van (psycho-emotionele) spanningen en geeft ademruimte en innerlijke rust.

Healing is onderdeel van natuurgeneeskundige therapie (zie ”afspraak/tarief’)

Reading

Een reading is het lezen van jouw energie. Spiritueel consult geeft dieper inzicht in je huidige situatie.  Acceptatie en verandering in je leven is altijd mogelijk. Hoe kun jij jouw talenten meer laten zien?

Spirituele consulten verruimen je mindset en inspireren je actie te ondernemen en hindernissen te overkomen. Het is geen “natuurgeneeskundige therapie”.

Kinderen, tieners & (Hoogsensitieve) HSP kinderen

Aanbod voor kinderen is hetzelfde als voor volwassenen. Alleen geldt voor jonge kinderen uiteraard een kortere behandeltijd. Behandelingen zijn erop gericht om het kind in balans, in zijn eigen kracht te zetten. Grenzen leren voelen. Specifiek HSP kinderen (hoogsensitieve kinderen) en/of paranormaal begaafde kinderen en eventuele coaching aan ouders/verzorgers van deze kinderen,

Over mij

Met heel veel plezier werk ik al ruim 25 jaar als natuurgeneeskundig therapeut met medische en psychosociale basiskennis. Spiritualiteit is een aangeboren gave en is steeds dieper doorontwikkeld. Vandaar de naam BOMISPI die staat voor BOdy, MInd & SPIrit op deze 3 vlakken kan ik je een stukje support geven. Specialisatie is HSP/hooggevoeligheid. En in het begeleiden van psycho-emotionele traumaverwerking.

 Respect voor natuur & cultuur is wat mij motiveert om de innerlijke natuur in balans te brengen in body, mind & spirit. De wereld wordt nog veel mooier als iedereen 100%  zichzelf kan zijn.

Belangrijke informatie

Complementaire (alternatieve) geneeskunde vormt een welkome aanvulling op reguliere geneeskunde. Het is geen vervanging hiervoor. Het verleent een stuk curatieve zorg en aanvullende inzichten. Een operatie of medicijngebruik kan noodzakelijk zijn. Aarzel niet om een arts te raadplegen bij aanhoudende of ernstige klachten.

Welke curatieve aspecten kan ik jou aanbieden::
– het bewust loslaten van spanning/stress
– het vergroten van je lichaamsbewustzijn
– het verbeteren van je energiehuishouding
– het verbeteren van je bloeddoorstroming (transporteert voedsel, zuurstof, hormonen, afvalstoffen, afweerstoffen)
– het verbeteren van je ademhaling
– het brengen van rust in je body, mind & spirit
– het opstarten van een transformatieproces in je body, mind & spirit
– acceptatie van je situatie, zelfvertrouwen voor het herstelproces
– pijnverlichting (fysiek / emotioneel/ psycho-emotionele trauma en rouwverwerking)
– mindfulness
– HSP kinderen/volwassenen leren omgaan met hun hooggevoeligheid. Grenzen/kracht/balans.

Dit heeft een helend en positief effect op je totale welzijn. Grip op jezelf en je leven hervatten (emotioneel en energiek). Innerlijke berusting zodat psychisch transformatie mogelijk is. Veel van mijn cliёnten kunnen hierdoor, in overleg met de behandelend arts, overgaan tot medicatievermindering.

Ik ben voorstander van “Integrative Medicine” waarbij de cliënt (patiënt) centraal staat. Samenwerking tussen reguliere- en complementaire geneeskunde kan bijdragen aan versnelling van het herstelproces na een operatie. Kan medicijngebruik reduceren tot het minimaal benodigde en de bijwerking verminderen. Wat de vitaliteit en de levenskwaliteit van de cliënt ten goede komt.

Om deze samenwerking te verbeteren heb ik de opleiding Medische Basiskennis (inclusief psychopathologie)  HBO-niveau behaald en volg regelmatig bijscholing. Voor een brug naar de reguliere zorg zie de Academy for Integrative Medicine of de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde

Wat is Integrative Medicine?
“Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.” Bron: Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine.

Behandelovereenkomst /Toestemming / PrivacyKyotoJapan
In de behandelovereenkomst staan de afspraken tussen jou de cliёnt en mij de therapeut netjes weergegeven. Dit wordt bij elke 1e intake doorgenomen en voor akkoord gevraagd. Zonder jouw toestemming mag ik jou niet behandelen.  Bijgaand de link naar het formulier in pdf Behandelovereenkomst2022

Belangrijke aspecten in deze behandelovereenkomst zijn beroepsgeheim, wat te doen bij klachten en privacy reglement. Zo mag niets zonder jouw toestemming gedeeld worden met anderen. En fijn te weten is welke gegevens ik van jou beroepshalve verplicht ben te registeren en voor hoe lang. Alles conform de AVG privacyregels die gelden voor de gehele Europese Unie. Bijgaand de link naar het PrivacyReglement voor mijn praktijk in pdf.

Voor kinderen tot 16 jaar moet een aparte toestemming voor behandeling worden gegeven door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) of voogd(en). Jongeren van 12 tot 16 jaar worden daarnaast zelf om toestemming voor behandeling gevraagd, waarbij hun stem doorslaggevend is. Zie bijgaand de link naar formulier in pdf ToestemmingMinderjarigen2022

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ondanks dat ik er er alles aan doe om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden, kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit?

De LVNT kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), www.scag.nl. De SCAG is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten.
zie SCAG Cliëntfolder